Πέμπτη, 18 Μαρτίου 2010

διότι όταν κάνεις τέχνη..είναι διαχρονική...ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟ...

Ποιός είδε κράτος λιγοστό σ’ όλη τη γη μοναδικό,
εκατό να εξοδεύει και πενήντα να μαζεύει;
Να τρέφει όλους τους αργούς, νά’χει επτά Πρωθυπουργούς,
ταμείο δίχως χρήματα και δόξης τόσα μνήματα;
Νά’χει κλητήρες για φρουρά και να σε κλέβουν φανερά,
κι ενώ αυτοί σε κλέβουνε τον κλέφτη να γυρεύουνε;Γεώργιος Σουρής (1853-1919)

4 σχόλια: